El VIA VX900 MSP compta amb processador de vídeo VIA ChromotionHD 2.0 d’alt rendiment i ofereix filtratge i post-processament avançats per realitzar una descodificació ultra suau de MPEG-4, H.264, MPEG-2 i VC-1. El suport per als estàndards de connectivitat més recents inclou el port de visualització, HDMI, DVP, VGA i LVDS.

El VIA VX900 MSP admet la darrera memòria del sistema DDR3 a velocitats de fins a 1066 MHz i és compatible amb les famílies de processadors VIA Nano ™, VIA C7® i VIA Eden ™. Integrant totes les característiques d’una solució tradicional de pont Nord i Sud en un paquet de xip de 31 mm x 31 mm, el VIA VX900 és una solució de xip que redueix la petjada de silici en comparació amb les aplicacions lògiques de nucli de doble xip competitives.

Què passa:

 • Aquest controlador admet processadors de sistemes multimèdia VX900 i VX900M que executen Windows 7 SP1

Productes compatibles:

 • Processador del sistema de suports VIA VX900
 • Processador del sistema de suports VIA VX900M.

Sistema operatiu compatible:
 • Windows 10 32 bits
 • Windows 10 64 bits
 • Windows 8.1 de 32 bits
 • Windows 8.1 de 64 bits
 • Windows 8 de 32 bits
 • Windows 8 de 64 bits
 • Windows 7 32 bits
 • Windows 7 64 bits